Headhunta til leiarjobb via Framtidsfylket

publisert 22.06.2012 av Redaksjonen

Då Saga Fjordbase AS i Florø skulle tilsetje ny basesjef oppfordra dei Leif A. Stavøstrand til å søkje. CV-en hans hadde dei sett på framtidsfylket.no. No har 33-åringen teke med seg kone og baby og flytta frå Bergen til Svanøy.

FAKTA:

Saga Fjordbase AS er eit selskap i INC Gruppen og har aktiviteten sin i Flora kommune.

Selskapet utfører transport- og logistikktenester, herunder materialadminstrasjon, transporttenester, base- og terminaltenester, vedlikehald og innkjøp knytt til både off- og onshore verksemd.

Selskapet jobbar mot sentrale aktørar som td. Statoil og GDF Suez, samt mindre selskap i leverandørindustrien.

Les meir om: INC-gruppen

Nettstad: sagafjordbase.no

Sidan 1. mai har han pendla inn med båten til jobben som øvste operative ansvarleg for logistikk- og transportverksemda  på basen i Florø.

Sjøkaptein og leiarerfaring frå rederinæringa

Stavøstrand har sin bakgrunn i maritim verksemd, som utdanna sjøkaptein og marin ingeniør frå Høgskulen i Bergen.
Før han kom til Florø og Saga Fjordbase har han hatt fleire operative og administrative leiarstillingar innan rederinæringa, mellom anna som kaptein, superindendent og flåtesjef.

Karrieremessene

33-åringen vart invitert til si første Framtidsfylket karrieremesse i Bergen i 2008. Siden den gongen har han følgt med via nyheitsbreva som jamnleg går ut frå Framtidsfylket.

– I fjor vinter var vi komne i ein fase i livet der vi snakka om at eg burde finne meg ein jobb med mindre reising. Men interessante jobbar for personar med min kompetanse, spesielt leiarjobbar på land i maritimt orienterte bransjar, veks ikkje på tre i Sogn og Fjordane. Det vart difor mest med tanken, seier han.

Med stadige påminningar om verksemda til Framtidsfylket vart det til at han etter kvart la inn opplysningane sine i CV-basen – sjølv om Stavøstrand ikkje veldig store voner til at dette åleine skulle gje konkrete resultat.

– Eg har jo registrert at nettsida til Framtidsfylket har vakse seg til ein seriøs rekrutteringsportal, og at næringslivet i fylket tek den i bruk. Så då tenkte eg at det likevel kunne vere greit å legge inn opplysningane mine der, seier han.

Såg ikkje utlysinga

Saga Fjordbase lyste ut stillinga som basesjef på vanleg måte, men den fekk ikkje Stavøstrand med seg. Med gravid kone og seinare nyfødd baby i huset går dagane fort unna, og han var difor ikkje særleg aktivt på leit etter ny jobb i heimfylket.

Men då Saga Fjordbase AS tok kontakt og oppmoda han til å søkje rulla ballen fort, og familien tok den endelege avgjerda om å flytte heim.

– I dag er eg sjølvsagt svært glad for at eg la inn CV`en og fekk moglegheiten til denne jobben, seier Leif A. Stavøstrand.

 


Har DU ein CV registrert i CV-basen som du ikkje har oppdatert på ei stund? Då er det på tide å oppdatere den, sjølv om det berre er småjusteringar vil nyleg oppdaterte CV'ar vere meir interessante for bedriftene.

 

Del denne artikkelen:

Gå tilbake til nyheitssida

Kommentarer på artikkelen “Headhunta til leiarjobb via Framtidsfylket”

Skriv din kommentar

Logg inn på Framtidsfylket

eller Avbryt