Dei usynlege

Jorunn Seim

Skrive av Jorunn Seim - (04.03.2011)

Jorunn Seim er opphavleg frå Årdal. Ho er utdanna omsetjar og har rundt 15 års erfaring som omsetjar, teknisk forfattar og prosjektleiar. Sidan 2009 har ho drive Språkbruket i Førde.

Sogn og Fjordane dukkar stadig opp på skjermen for tida: Framtidsfylket lagar film med døme på alt det spennande ein kan arbeide med her i fylket, og NRK skal vise spektakulære opptak av ekstremsport ved Sognefjorden. Men ein reality-serie frå eit omsetjarkontor i Førde ville truleg vore dårleg fjernsyn.

Dei usynlege

Å arbeide som omsetjar handlar mykje om å sitje i ro, teie still og knotte på ei datamaskin. Slikt blir det ikkje spennande TV av, men det betyr ikkje at det er keisamt for oss som driv med det – berre at det meste av arbeidet skjer inne i hovuda våre.

Omsetjarar gjer vanlegvis lite vesen av seg, og på mange måtar er det målet med arbeidet vårt òg. Ein god omsetjar er nemleg ein usynleg omsetjar. Dersom du merkar at omsetjaren har vore der – til dømes dersom du stoppar opp og stussar over unorske formuleringar, eller dersom du ler høgt av ein brølar i tekstinga på TV – er du truleg vitne til lite vellukka omsetjingsarbeid. Men dei mange tusen gongene du har lese omsett tekst utan å reagere, har ein eller annan gjort godt – og lite oppsiktsvekkjande – arbeid.

Eg arbeider mest med fagspråk. Det høyrest kanskje litt keisamt ut, men arbeidet mitt er utruleg variert. Eg set om reklamekampanjar, nettsider, artiklar, brosjyrar, rapportar, nyheitsbrev, kontraktar, årsmeldingar, brukarrettleiingar og dataprogram – berre for å nemne nokre få døme. Det er sjølvsagt ikkje alle tekstar som er like spennande – det er sant å seie dei færraste eg brukar som sengelektyre – men alle tekstar inneheld utfordringar, og ønsket om å skape eit godt resultat er alltid ei sterk drivkraft.

Dei beste resultata oppnår ein vanlegvis i samarbeid med andre. For det er ikkje slik at eg arbeider i isolasjon: Ei omsetjing er ofte eit resultat av samarbeid med kunden, andre omsetjarar og fagfolk. Det er mange bitar som må falle på plass, og det er omsetjaren som legg puslespelet. Eg kjem borti stadig nye fag og emne, og eg lærer noko nytt heile tida.

Kanskje har du lese noko eg har omsett? Det er ikkje så usannsynleg, men eg håpar strengt tatt at du ikkje stoppa opp og tenkte over det. For nokre gonger er det faktisk best å vere usynleg!

PS: Lurer du på kven han med skjegget er? Det er ingen kvensomhelst på togaparty, nei. Det er St. Hieronymus, omsetjarane sin vernehelgen. (Måleriet må eg gi Albrecht Dürer æra for.)

Del denne artikkelen:

Gå tilbake til nyheitssida

Kommentarer på artikkelen “Dei usynlege”

Skriv din kommentar

Logg inn på Framtidsfylket

eller Avbryt