Hittil har det ikkje vore enkelt å finne "nummeret" til andre brukarar av videokonferanse i Norge. Men no løyser VideoNor denne utfordringa når dei lanserer ei heilt ny søketeneste.

Skriven 21.10.2014 under

Hald deg oppdatert