Statsvitar Ylva Torilsdotter Tyssing frå Sunnmøre er tilsett som prosjektleiar for Knutepunkt Sogn og Fjordane frå 1. januar 2011. Ho skal mellom anna hjelpe innkjøparar og tilbydarar å gjere innkjøp så miljøvenlege som mogleg.

Skriven 21.10.2014 under

Hald deg oppdatert