Høgskulen i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å setje i gang med det omtala bachelorprogrammet i fornybar energi. Programmet startar opp hausten 2010, og vil ha 30 plassar.

Skriven 21.10.2014 under

Det er NRK Sogn og Fjordane som skriv dette.

Rektor ved høgskulen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, fortel til NRK at dette studiet har vore viktig å få på plass.
Høgskulen har fått i stand avtalar så studentar som går programmet, seinare kan ta master ved Noregs Handelshøgskule, NTNU og Universitetet i Ås.

- Kva kan dei som tek dette studiet verta i yrkeslivet?
- Det kan vera energibransjen som treng kapasitet, og det kan vera konsulentbransjen, kommune eller fylkeskommune.

Energibransjen i fylket har vore med og finansiert bachelorprogrammet i fornybar energi.

 

(Foto frå Trollevatnet ved Kjøsnesfjorden Kraftverk: Arild Nybø, mediebruket.no)

Hald deg oppdatert